1. Česká grafická společnost

1. ČESKÁ GRAFICKÁ SPOLEČNOST S.R.O. - grafické práce a tisk

Je exkluzivní společností v oblasti cenin. V Evropské unii je jedinou tiskárnou cenných papírů specializovanou na návrh, výrobu a tisk cenných papírů autorským ocelotiskem.
Josef Herčík ml., akademický malíř a grafik, zakladatel společnosti je absolventem VŠUP a pokračuje v tradici svého otce Josefa Herčíka, tvůrce československých a českých poštovních známek, umělce a rytce světových kvalit. Je členem Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, ředitelem 1.ČSG, tvůrčím umělcem, grafikem a esejistou.
1. Česká grafická společnost pod vedením Josefa Herčíka ml., zpracovává a připravuje tiskoviny ze všech oblastí užité i volné grafiky.
Dlouholetá praxe a umělecká erudice spolupracovníků společnosti umožňuje vytvářet ojedinělé a neotřelé návrhy kompletního image pro společnosti (od dopisních papírů, vizitek přes novoročenky po výroční zprávy, akcie, a representační publikace). V rozsahu činnosti jsou i originální dárkové a upomíkové keramické či skleněné objekty, obrazy, grafiky a rytiny.

Nahoru ↑

Galerie akcií

Nahoru ↑

Josef Herčík

Josef Herčík Česká umělecká grafika si díky svým znamenitým tvůrcům vydobyla evropské a světové úspěchy a ocenění, jakož i domácí uznání. Po právu se mezi ostatní výtvarníky tak zařadil rovněž rytec - umělec Josef Herčík za což mu bez nadsázky a pochlebování patří dík a sláva. Je totiž vynikajícím poslem a velmistrem královny umělecko-grafické techniky, kterou představuje ocelorytina.

Je v pokračovatelem a nositelem národních tradic, které založil již Václav Hollar, Bohemus a na něž navazovali i rytci další až po hollaristy nejsoučasnější. Jeho grafika prokazuje vysoce artistní a uměleckořemeslnou úroveň dokonalosti a estetické hodnoty svých děl. Jeho rytiny nenesou znaky studeného kovu, ze kterého podle vůně a citu osobnosti tvůrce a jeho rydla vzcházejí. Značí však ladění lyrickou poezií krásy květin a lidské něhy, anebo úctu k historii vedutami pragensií.

V oboru poštovní umělecké grafiky, tvorby ocelorytinových známek a dalších grafitet, zvláště pak dominantních, vycházejících v polychromii barev, světel a šrafur stínů pro ocelotisky z plochých desek je mistrem nad mistry. Ocelorytiny Josefa Herčíka jsou výrazově, ať miniaturní nebo velkoplošné, podle příležitosti básnivě poetické, jiné sondážními portréty do nitra člověka, přírodnin, krajiny, nebo dynamicky dějové, akčně gestické. Motivy sakrálních či profanních architektur, jsou pojaty sice staticky, ale přesto dýchají historickým původem. Rytiny nejsou vyjádřeny plošně, ale naopak vždy v časoprostorovém dění a prostředí, s důrazem na lidskou účast a obdiv.

Nahoru ↑

Josef Herčík ml.

Josef Herčík ml. Josef Herčík ml. vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (atelier knižní kultury a písma prof. M. Hegara) v Praze. Absolvoval v roce 1987 a v roce 1991 se stal členem sdružení HOLLAR. Východisko jeho umělecké tvorby spočívá v malířské kresbě v plenéru. A pokračuje volnou grafikou: rytina, lept, litografie, sítotisk a kombinované techniky. Pro jeho grafické listy je charakteristická kombinace razantních barevných grafických technik (např. sítotisku s leptem).

OD r. 1993 se věnuje řízení 1. České grafické společnosti a realizaci cenin (obligace, akcie, ochranné značky atd.) Ve speciálních grafických programech pro ceninové technologie. Navazuje tak na dílo svého otce - umělce Josefa Herčíka, grafika a rytce světového ohlasu.

Josef Herčík ml. představuje ve své době renesančního umělce, který se vydává za hlubším poznáním na daleké studijní cesty, neváhá podnikat dobrodružné výpravy na kterých studuje umění, způsob života a filosofii.

Naplnění svého poznání Josef Herčík uplatňuje v širokém rozsahu tvůrčí činnosti: kresby, grafiky, obrazy, keramiky a drobné plastiky. Publikuje také eseje a úvahy odrážející jeho zkušenosti a představy o přírodě, společnosti a Jungovském Nevědomí.

Odkazy

Nahoru ↑

Eseje a úvahy

Slunce - eseje a uvahy Nauky předků, pravěké symboly před nás dnes staví hlavolam, skládačku smyslů. Lidské tělo, tak komplikované, zrcadlí poznání vesmíru. Je nástrojem k uchopení vjemů a vědomí jeho rezonátorem. Naučíme-li se používat svůj nástroj, ucítíme tajemství světa, zprvu opředené bájemi a mýty, draky a skřítky. Tak jako nelze použít slov k osvětlení symbolů, nelze myšlením postihnout celistvost bytí. Každý lístek, květ, strom nebo kámen, promlouvá symbolickou řečí. Je pošetilá snaha to pochopit, lze to jen ucítit, nikoli smysly, ale tělem, jeho vnitřním duchem. A všichni to víme, známe to přece od rodičů: "Vytvoř si vlastní svět, vnímej, dívej se, snad jednou pochopíš. Symbolický jazyk předků je srozumitelný, přesto je snadné ho zapomenout. Svět nelze vymyslet, lze ho jen rozestřít, prohlédnout vzpomínkami okamžiků, použít tělo jako lodivoda a s jitřním úsvitem rozkřesat jiskru poznání. Úvahy, myšlenky, postoje, názory a skutečnosti nejsou mylné, špatné. Vnímáme je jen v různých rovinách chápání. Některé jako ohavné, to proto, že se sami v ohavnostech topíme a pak nevidíme ty, které znějí. Uchopme kořeny svého života, dokud je čas. Pospojujme nitky vzpomínek, vyklučme zbytečnosti, smutky, trny života. Jsou zaraženy hluboko v našem ulpívání. Srovnejme hodnoty do jedné linie, udržme balanc na její světelnosti a pochopíme. Pak uvidíme a uslyšíme.

Odkazy:

Nahoru ↑

Kontakty

1.ČESKÁ GRAFICKÁ spol .s r.o.

tiskárna cenných papírů

JOSEF HERČÍK

sídlo: S.K. Neumanna 30, Praha 8, 182 00
tel: +420 603 791 271
e-mail: parnas@parnas.cz
Nahoru ↑

© 2007 - 1. Česká grafická společnost